top of page

2018

Welna | Epe 4ha.

Welna | Epe 4ha.

Modellenstudie voedselbostypen

Voedselbos Welna is de droom van Frank Gorter, bosbouwer en rentmeester 2.0. Al een aantal jaar zet hij zich in voor de revolutie ‘voedselbosbouw’ in Nederland. Samen met ‘The Plant’ zijn er vele inspirerende bijeenkomsten en cursussen ontwikkeld om het vliegwiel te doen draaien. Voor het landgoed Welna zijn deze modellen ontwikkelt die de reikwijdte van de voedselbosbouw laten zien. Zeker nog geen voedselbosontwerp maar modellen om te onderzoeken hoe bosbouw en voedselbosbouw vervlochten kunnen worden en welke andere ecosysteemdiensten een rol kunnen spelen in moderne bosbouw.

bottom of page