top of page

2018

Voedselbos Schijndel | Schijndel 20ha.

Voedselbos Schijndel | Schijndel 20ha.

Ontwerp, projectorganisatie, werkvoorbereiding, aanplant en begeleiding

De ontwikkeling en exploitatie van het Voedselbos Schijndel heeft tot doel te bewijzen dat een bedrijfsmatige ontwikkeling en exploitatie van een grootschalig voedselbos een economisch verdienmodel kan opleveren voor de exploitant, terwijl het tegelijkertijd bijdraagt aan een vitale natuur met een grote biodiversiteit. De project-partners Stichting Voedselbosbouw, GOB en HAS beogen de opgedane kennis actief te delen zodat derden eveneens van het project kunnen leren en de opgedane kennis in de praktijk kunnen toepassen. Gelet op het specifieke karakter van een voedselbos als agro-ecosysteem voor de primaire productie van voedsel, hebben de projectpartners gekozen voor een relatief langdurig project, dat begint in 2018 en eindigt op31 december 2038. De productieve delen van de voedselbossen worden gevormd door(deels) overlappende vegetatielagen met een oplopende zoom, vergelijkbaar met de structuur van een natuurlijke bosrand. Zo ontstaan verschillende gradiënten waarbij diverse soorten zich thuis zullen voelen. Onder de kruinen van de hoogste bomen zal in de toekomst een biotoop ontstaan met een rijk bosbodemleven. Door gebruik te maken van een grote variatie aan (eetbare) soorten, door verschillende biotopen en microklim-ten te creëren en door aan te sluiten bij de successie van een natuurlijk bos scheppen grotere voedselbossen ruimte en gelegenheid voor herstel van veel soorten die in het dominante agrarische landschap zijn verdwenen.

bottom of page