top of page

2016

Eemvallei | Almere Oosterwold 30ha.

Eemvallei | Almere Oosterwold 30ha.

Projectorganisatie, Ontwerp, werkvoorbereiding, uitvoeringsbegeleiding, aanplant

Eemvallei Zuid is een gezamenlijk initiatief van Stichting Voedselbosbouw Nederland, Stichting Speelwildernis Het Buytenwold, Natuurboerderij Vliervelden en Staatsbosbeheer. Hier groeit tegelijkertijd een voedselbos, een speelwildernis en een natuurboerderij in een nieuwe woonwijk. Daardoor is het gebied niet in één hokje te vangen. In het kader van het programma Nieuwe Natuur van de provincie Flevoland is de Eemvallei Zuid opgezet als een openbaar natuurgebied voor Almere Oosterwold. De langgerekte voedselbosranden langs kruidenrijke graslanden en speelplekken geven de bezoeker langzamerhand een levendig beeld van de contouren van het historische rivierlandschap langs de oude Eem. En net als eens de oude rivier kronkelen de fiets- en wandelpaden door het hele gebied. Het voedselbos in de Eemvallei Zuid is ontworpen als een productief, zelfvoorzienend ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos. Dit openbare bospark krijgt zowel rationeel ontworpen delen, echte bosdelen. Thematisch ontworpen delen en pluklinten voor de fietser en wandelaar. Het wordt een meerjarenproject. In 2020 is gestart met de aanplant.

bottom of page