top of page

2019

Duintjesbos | Blerick 1ha.

Duintjesbos | Blerick 1ha.

Masterplan, Schetsontwerp

Een voedselbos als woonomgeving, leven met respect voor de natuur. Dat is het aantrekkelijke idee in deze kleine hectare bestaand bos. Het halfopen verwaarloosd bosperceel met aanzienlijke hoogteverschillen en een opstand van diverse boomsoorten zou omgevormd kunnen worden in een prachtig voedselbosje met een aantal bijzondere plekken. Toekomstige Tiny house bewoners worden samen verantwoordelijk voor het bos en alles wat daar groeit en leeft.
Dit masterplan is onderdeel van het vergunningentraject voor gemeente en provincie.

bottom of page