top of page

2020

Binnenbos | Driebergen 4ha.

Binnenbos | Driebergen 4ha.

Inpassingsplan, Ontwerp, werkvoorbereiding, begeleiding

Voedselbos Binnenbos wordt onderdeel van de nieuw te ontwikkelen ‘Natuurplaats Binnenbos’ van ForestPeace, een terrein van ca.80 ha natuur- en cultuurgrond in het Langebroekerweteringgebied.
ForestPeace wil natuurwaarden, kenmerkende landschapselementen en faciliteiten zo natuurlijk mogelijk gaan ontwikkelen. De visie ‘’Gezonde aarde, Gezonde mens’’ ligt hieraan ten grondslag. Dit betekent dat een gezond ecosysteem op Natuurplaats Binnenbos zoveel mogelijk bijdraagt aan de gezondheid van de mens en al het andere leven.
ForestPeace heeft dan ook ruim 4 hectare grond gereserveerd om een gecombineerd voedselbos aan te leggen met een romantisch en een productief deel op een aaneengesloten grasland dat is omsloten door bos en bomenlanen. In 2021 worden de windkerende structuren aangelegd.

bottom of page