EVELYN DERKSEN PORTFOLIO TOT 2016

Voedselbos Magermanse Heide

Dit is het schetsontwerp voor een voedselbos in ontwikkeling nabij het Belgische Kalmthout. Het perceel van 1,6 ha. heeft een verhouding van 1:4 breedte: lengte.

Aan de noorzijde grenst een perceel waar schapen op grazen, daarnaast is een moestuin en een klein bosgebiedje. Vanuit dit schetsontwerp wordt het voedselbos stap voor stap aangelegd. De grove contouren zijn inmiddels gerealiseerd evenals de waterpartij. In de naastgelegen moestuin is al een voorraad jonge bomen aangeplant die straks een plek krijgen in het voedselbos.

 

In samenwerking met particuliere opdrachtgever

landschap

© Plantschap, 2016

  • LinkedIn
  • Flickr
  • Pinterest
  • Instagram
Voedselbos_Magermansheide-01.png