OVER EVELYN DERKSEN

De doorstart van ‘Landschap’ naar ‘Plantschap’ heeft een jaar geduurd maar mijn hele leven was een goede voorbereiding, ik ben een laatbloeier! Natuur is voor mij het mooiste dat er is! Mijn liefde voor bomen en planten, tuinen en bossen, het gemak waarmee ik namen van planten en bomen onthoud. Misschien ligt de kiem in mijn Flevolandse jeugd, het gebrek aan natuur in de vlakke Noordoostpolder met haar lijnrechte akkers van jonge polderklei. Schaarste kweekt nu eenmaal een behoefte. Werklandschap was het, alleen het gras is niet groener aan de overkant, al het overige wel. ‘Echte natuur’ waren de bossen boven Steenwijk waar we beukennootjes gingen rapen en paddenstoelen plukken, of De Weerribben waar we schaatsten of voeren tussen eindeloze rietlanden. Ook andere landen en niet in het minst mijn studies voegden extra dimensies toe aan mijn landschappelijke bagage.

 

Ondertussen ben ik ruim twee jaar op weg met Plantschap en mijn diepgewortelde gevoel dat het anders kan met onze aarde door te beginnen het anders te doen is waarheid aan het worden. Het gaat goed en het groeit gestaag. Sinds juni 2016 ben ik ook bestuurslid van de Stichting Voedselbosbouw Nederland. Grote voedselbosprojecten lopen via de stichting en onze missie om vele hectares voedselbossen aan te leggen vindt vruchtbare bodem. In dit werk blijk in nog dezelfde duizendpoot die makkelijk zijpaden bewandelt naar grafisch werk, illustraties of media en organisatie. De uitdaging voor 2019 ligt in op nog meer focus zodat het blijft gaan over wat hieronder staat geschreven, dat is waar het over gaat. 

 

Natuur is de basis van ons bestaan. Natuurlijke kringlopen, microklimaten en biodiversiteit zijn intelligente systemen zonder welke wij er niet zouden zijn. Dat de mens zich daartoe verhoudt als olifant in een porseleinkast laat steeds zichtbaarder sporen achter, niemand kan dat ontkennen. Ik wil er niet langer bij stilstaan, ik wil bewegen en bijdragen aan de verandering! Met kleine en grote projecten, wij hebben zelf de sleutel tot herstel in handen. We kunnen het oneindige aanpassingsvermogen van de natuur, inclusief onszelf, inzetten om de balans beetje bij beetje te herstellen.

 

Met Plantschap wil ik werken aan een paradijselijk groen Nederland. Ik wil graag samenwerken om van uw vraag een mooi plan te maken, en wie weet een Plantschap.

 

Evelyn Derksen

ONTWERP - OPENBAAR GROEN - GROENSTRUCTUUR - LANDSCHAPSPLAN - VOEDSELBOS - MOOIE MOESTUIN - BIJENTUIN - BEPLANTINGSPLAN - BOS – CONCEPT - RECREATIEGEBIED - PARK - SCHOOL- KRUIDEN- OF ELKE ANDERE TUIN- PLAN - PLEIN - PLANTENBAK - ADVIES - EDUCATIE - LEZING – GRAFISCH WERK – METAMORFOSE – INITIATIEF – SCHETS AAN DE KEUKENTAFEL – SFEERBEELD – ARTIKEL - VISIE - PRESENTATIE - PLANTSCHAP!

© Plantschap, 2016

  • LinkedIn
  • Flickr
  • Pinterest
  • Instagram