EVELYN DERKSEN PORTFOLIO TOT 2016

landschap

Erf inpassing Ommen

Ontwerp voor de landschappelijke inpassing van een nieuw te realiseren woning aan de Stegerdijk, naast een oude cluster boerderijen. Het zorgvuldig inpassen van de nieuwbouw op het hoge deel van de es en het bewaken van de samenhang van de cluster boerderijen was hier de opgave.

 

Het behouden van de samenhang kan landschappelijk tot stand gebracht

worden. De nieuwbouw zal qua vorm, stijl en materiaal afwijkend zijn, zodanig dat het op zichzelf zal staan, wat het weer bijzonder maakt. Door zorgvuldig om te gaan met richtingen, open versus gesloten en beplantingen, kan de samenhang onopvallend maar sterk beïnvloed worden.

De nieuwe toegangsweg is het meest concrete verbindende element en zal sober ingepast worden. De weg naar het Schippershuis is dominant vanwege de sterk structurerende bomenrij, die is leidend voor het gevoel van ontsluiting. De weg naar het nieuwe woonhuis zal secundair worden.

 

 

Project bureau Maris in opdracht van Jos Abbo architecten. Tekeningen zijn eigendom van bureau Maris

 

 

Locatie voor de inpassen nieuwe woning aan de Overijsselse Vechtde .png