EVELYN DERKSEN PORTFOLIO TOT 2016

landschap

‘Het palet’ is de laatste uitbreiding aan de westelijke rand van Dronten. Dit gebied van 38 hectare grenst aan het Wisentbos en het ligt vrij aan het open polderlandschap met uitzicht op akkers, windmolens en in de verte de nieuwe spoorlijn, die een heldere scheiding aanbrengt tussen wonen en werken in Dronten. Het is de enige zijde van Dronten die niet begrensd wordt door een rondweg. Een deel van ca.12 hectare van dit gebied is verkaveld in de vorm van hoven, de overige 26 hectare worden bestemd voor ‘nieuwe woonconcepten’.

 

Dit ontwerp betreft de volledige groene cascovorming voor de totale 38 ha.

Door een inverse te maken van een bosvak zoals deze u-vorm, ontstaat er als het ware ruggengraat en randlengte. Deze stevige ruggengraat is nodig om de kamers die ontstaan, met straks hun verschillende invulling, te verbinden. Bos vormt daarvoor de stevige basis. Het ontwerp voorziet in kamers die goede ste­denbouwkundige eenheden opleveren. Randlengte is nodig om zoveel mogelijk bijzondere woonplekken te kunnen maken.

 

Het groene casco is inmiddels aangeplant, foto’s van dit project volgen.

Project Bureau Maris in opdracht van de Gemeente Dronten.

Tekeningen zijn eigendom van Bureau Maris.

De Gilden 'Het Palet' Dronten